"I quit smoking with CarambaSyd."

Motion

Jag tror att människan är gjord för att ett aktivt liv. Genom årtusenden har våra kroppar formats för att röra oss varje dag, med både stora och små belastningar.

Vår vardag har förändrats ordentligt dom sista 1000/100/10 åren och vår livssituation har förbättrats på många sätt. Men kroppen har fortfarande samma behov som förut och är gjord för rörelse. Därför blir rörelse, eller träning, ett viktigt inslag i friskvården på ett företag eftersom vi inte fungerar bättre än våra kroppar.

Sen har träningen många fördelar - man får mer energi, ökar immunförsvaret, minskar risken för en mängd dåliga sjukdomar, tar bort negativ stress, stärker självförtroende - bara för att nämna några. Och alla dessa fördelar är väl ganska bra för ett företag också?

Ytterliggare en fördel med att lägga in träning i friskvården är att det är väldigt konkret. Alla vet vad träning innebär och att man mår bättre av det (även om inte alla tränar). Och som led i förändringsarbete - ett starkare och friskare företag - får man många med sig om första steget är enkelt och innebär fördelar för en själv.

Vill alla träna då? Förmodligen inte. Beroende på person så kanske träning blir ytterliggare en pusselbit man ska klämma in i vardagen, som gör att man blir ännu mer stressad. Men då kanske man ska fokusera på minskad inaktivitet - minska tiden som man är stillasittande - genom att erbjuda ståskrivbord, promenadmöten, morgongymnastik eller avstressande massage för att göra det man kan på arbetsplatsen, och kanske på sikt ge energi över till annat. Jag tror att nyckeln är att erbjuda och visa på fördelar, sedan får alla fatta sina egna medvetna beslut.

Men eftersom fysisk aktivitet ger så många fördelar, så hoppas jag att några är intresserade av att prova.
Exempel på träningsaktivitetet som ni skulle kunna börja med genast är:

  • Seminarier/diskussioner i grupp om träning och hälsa för varje behov
  • Enskild träningscoaching för medarbetare
  • Träning speciellt anpassad för seniora medarbetare
  • Genomföra en aktivitet mot t ex Lundaloppet eller Göteborgsvarvet, med allt från träning till löpteknik och praktiska tips för loppet
  • Se hur ni kan få ett aktivare kontorsliv med promenadmöten och träningsraster istället för kafferaster?
  • Ha regelbundna aktiviteter som alla kan vara med på för både teambuilding och prestationshöjande välbefinnande
  • Se hur ni bäst använder er friskvårdspeng

Men vad som passar er bäst är svårt att säga. Ring gärna mig på 0703-668646 så kan vi se vad som passar er bäst :-)